Μία διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για όσους επιθυμούν να αλλάξουν την πόλη τους!

Οι άνθρωποι διαχρονικά συνέβαλαν στην παραγωγή και τη δημιουργία του αστικού χώρου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι πολίτες και οι τοπικές κοινότητες είναι πρόθυμες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση της γειτονιάς στην οποία διαμένουν και να επιδιώξουν την αστική αλλαγή.

Στην πράξη, νέοι επαγγελματίες που θέλουν να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πόλης ή της γειτονιάς τους, δεν είναι αρκετά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, λόγω έλλειψης γνώσεων ή/και πρακτικής εμπειρίας που θα τους επέτρεπε να προσεγγίσουν, να διαχειριστούν και να επιλύσουν θέματα ‘μικρής κλίμακας’, σε επίπεδο γειτονιάς. Το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να εστιάζει στο σχεδιασμό της πόλης κεντρικά (top-down), δίνοντας έμφαση στη χωροθέτηση χρήσεων γης, οικονομικής δραστηριότητας και δημόσιων χώρων, αλλά σπάνια στις διαδικασίες εμπλοκής του τοπικού πληθυσμού (local stakeholders). Παρά το γεγονός πως σημαντικές αλλαγές και συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, η πρακτική του πολεοδομικού σχεδιασμού βασίζεται ακόμα σε συστήματα ελέγχου και επικεντρώνεται, κυρίως, στους επαγγελματίες και σχεδιαστές.

Η Πλατφόρμα CityToolBox έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό, καθώς μοιράζεται πρακτικές γνώσεις και εμπειρία από αστικές δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη.

Τι είναι το CITYTOOLBOX

Έξι ομάδες από την πρώτη γενιά του διατομεακού προγράμματος ‘Actors of Urban Change’ συγκεντρώθηκαν και με την υποστήριξη του Ιδρύματος MitOst και του Προγράμματος Erasmus+, δημιούργησαν την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα CityToolBox.

Το CityToolBox παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής και ανταλλαγής γνώσεων – προ(σ)καλεί, και βοηθά τους νέους να αναλάβουν δράση, με οδηγίες και πρακτικές συμβουλές από κάθε υλοποιημένη δράση στο συγκεκριμένο τομέα. Αποτελεί ένα δίκτυο γνώσεων για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.

Στην πλατφόρμα, οι ομάδες που υλοποίησαν κάθε επιμέρους δράση περιγράφουν το έργο τους προς και με την κοινότητα, ενώ εξηγούν πώς δημιουργήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, κοινοποιήθηκε και υλοποιήθηκε.

Το σύνολο των γνώσεων και εμπειριών που διαμοιράζονται μέσω της πλατφόρμας μεταφράζεται σε πρακτικά ‘εργαλεία’, απλά βήματα, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλοι συμμετέχοντες για να ξεκινήσουν μια παρόμοια δραστηριότητα, από τη βάση προς τα άνω (bottom-up), στη δική τους γειτονιά- σύμφωνα με το σύνθημα ‘CIY του CitytoolBox – Change it yourself!’.

 

Το CityToolBox φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή επαγγελματίες, νέους, ενθουσιώδεις πολίτες, ομάδες πολιτών, καλλιτέχνες, και να καταστεί μια κοινότητα πρωτοβουλιών από τη βάση.

Παρέχοντας τη δυνατότητα σε ομάδες τοπικών δράσεων να μοιράζονται ιδέες και εμπειρίες με άλλους, δημιουργείται ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στις τοπικές κοινότητες. Επαγγελματίες και ενδιαφερόμενοι πολίτες ανταλλάσσουν πρακτικές γνώσεις και διευρύνουν την ευαισθητοποίησή τους για τις σύγχρονες προκλήσεις στις πόλεις.

Όταν η γνώση που δημιουργείται σε τοπικό επίπεδο (small-scale, local) μοιράζεται, δράσεις μικρής κλίμακας μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις αστικές περιοχές της Ευρώπης (glocal).

Ποιοι είμαστε // Η Ομάδα του CityToolBox

House! Society (Hiša!) – Μάριμπορ, Σλοβενία
Place Identity – Αθήνα, Ελλάδα
Open Territory Foundation – Λούμπλιν, Πολωνία
In Places – Ζάγκρεμπ, Κροατία
The University of Aveiro Alumni Association – Αβέιρο, Πορτογαλία
KUNSTrePUBLIK – Βερολίνο, Γερμανία

Πως μπορώ να συμμετέχω
  • Μοιραστείτε το έργο σας και τοποθετήστε το στο Χάρτη των δράσεων >> Συμπληρώστε βήμα προς βήμα τη φόρμα για τη μορφή του έργου / πρωτοβουλίας / αστικής δράσης που θέλετε να μοιραστείτε, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών πληροφοριών όπως: συμβουλές για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και επικοινωνίας, λίστα ελέγχου υλικών, πράγματα που πρέπει να αποφευχθούν κλπ.

Πρόκειται για μια διασκεδαστική αλλά ταυτόχρονα εύκολη διαδικασία, καθώς σας προσκαλεί να προσαρμόσετε την εργασία μηνών σε ένα σύντομο κείμενο, με τρόπο που είναι σαφής και μπορεί να εφαρμοστεί από άλλους.

  • Εφαρμόστε στην πόλη σας ένα από τα έργα / εργαλεία που μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα και μοιραστείτε τα σχόλιά σας!
  • Ακολουθήστε μας στο Instagram (@citytoolbox) και μείνετε ενημερωμένοι για νέα, ανακοινώσεις, τοπικές δράσεις, ιστορίες.
  • Συμμετέχετε στο facebook group (CityToolBox) που δημιουργήθηκε με στόχο να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της κοινότητας του CityToolBox.
Join our community!

Website | www.citytoolbox.net
Instagram | Citytoolbox #citytoolbox
Facebook group | Citytoolbox

Το Έργο χρηματοδοτείται από τους ‘Actors of Urban Change’ [ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Robert Bosch σε συνεργασία με το Ίδρυμα MitOst] και το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.